Top Earners

1 suni51 44139.44
2 Sandhya Rani 35646.95
3 usha manohar 28099.33
4 rambabu 24750.52
5 Gulshan Kumar Ajmani 24714.45
6 Kalyani Nandurkar 20168.94

Recent Awards

1 DIPU S KUMAR Top Voter of the Day 25.00
2 DIPU S KUMAR Top Voter of the Day 25.00
3 Abhinav Kumar Top Voter of the Day 25.00
4 Kalyani Nandurkar Member of the Week 10.00
5 Manoj lamba Member of the Week 10.00

Revenue Sharing (May)

1 rambabu 144.00
2 Gulshan Kumar Ajmani 48.00
3 usha manohar 48.00
4 Abhijit Dnyaneshwar Bangal 48.00
5 mohan manohar 48.00
6 usha manohar 200.00
7 rambabu 80.00
8 Gulshan Kumar Ajmani 40.00
9 Gulshan Kumar Ajmani 45.00
10 suni51 45.00
11 AKP 45.00
12 rambabu 225.00
13 DIPU S KUMAR 135.00
14 Devyani Sarkar 90.00
15 usha manohar 90.00