సాధారనముగా అందరు నునుపైన శరీరాన్ని కోరుకుంటారు. దాని కోసం ఎన్నో ప్రయత్నములు చేస్తారు.  కాని ఈ నునుపైన చర్మం కూడా ప్రమాదకరమే.  ఎందుకంటే లైకేన్ ప్లానస్ అనే చర్మ వ్యాధి వచ్చిన్నట్లయితే చర్మం మీద నున్నటి మచ్చలు ఏర్పడతాయి.  ఈ వ్యాధి వల్ల ఎక్కడైతే చర్మం మీద నునుపుగా మారుతుందో అచ్చట వెంట్రుకలు మొలవవు.  ఈ వ్యాధి చర్మం మీదనే కాకుండా నోరు, ఇతర భాగాలలో కూడా మృదువైన పొరలలో వస్తుంది.  కాని జనాలలో ఈ వ్యాధి పైన అంతగా అవగాహన లేదు.  ఈ వ్యాధి వల్ల వెంట్రుకల మొదల్లో దురద వస్తుంది.  ఈ వ్యాధి వచ్చిన్నప్పుడు శరీరంపై ఉదారంగు మచ్చలు నునుపుగా ఉంటాయి.  ఇవి చిన్న బొడిపెల్ల మెరుస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఈ లైకేన్ అనే పదం గ్రీక్ భాషకు చెందింది. దీని అర్థం రాళ్ళు లేదా చెట్ల బెరడుల మీద పెరిగే మొక్క.  ప్లానస్ అంటే నునుపుగా ఉండేది అని అర్థం.  ఈ వ్యాధి చాల మందిలో వంశ పార్యంపరంగా వస్తుంది.  మన దేశములో సుమారుగా 0.3 % మంది ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారే. ఈ సమస్య ముఖ్యముగా 20  నుంచి 60  ఏళ్ళ మధ్యలో ఉన్న వారులో ఎక్కువగా ఉందని వైద్యనిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. పిల్లల్లో కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువే. సుమారు 4 % పిల్లలు మన దేశములో ఈ సమస్య బాధపడుతున్న వారే.

లైకేన్ ప్లానస్ వ్యాధి కారణాలు:


ఈ వ్యాధి రావడానికి మూల కారణాలు క్రింది విధముగా ఉన్నవి.
1  వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడం
2  హెపటైటిస్ సి రకం కామెర్లు రావడం
3  హెపటైటిస్ బి వాక్సిన్ రెండో సారి తీసుకున్న వారిలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు కనపడటం
4  కాలయానికి సిర్రోసిస్ రావడం
5  ఆర్సినిక్, బిస్మత్ మరియు బంగారం లాంటివి ఉపయోగించి చేసే మందులను వాడటం
6  కొన్ని రకాల రసాయనాలకు ఎకస్పోజ్ కావడం
7  క్వినడైన్ గ్లూకమేట్ మరియు క్వినడైన్ సల్ఫేట్ వంటి మందులను చాల కాలం వాడటం
8  మలేరియా కోసం వాడే మందుల సైడ్ ఎఫెక్ట్

లైకేన్ ప్లానస్ లోని రకాలు:


1 లీనియర్ లైకేన్ ప్లానస్: ఈ రకం వ్యాధి వల్ల చర్మం పై పగుళ్ళు వరుస గీతల్ల ఉంటాయి. ఈ రకం ముఖ్యముగా చిన్న పిల్లలో ఎక్కువగా వస్తుంది.
ఆన్యులర్ లైకేన్ ప్లానస్:  ఈ రకం వ్యాధి ఎక్కువగా పురుషులలో వస్తుంది. ఈ రకం వచ్చిన్నప్పుడు భుజాల క్రింద మరియు మర్మావయాల భాగాలలో ఉంగరాలాగుండే పగుళ్ళు వస్తాయి. కొన్ని సార్లు ఈ రకం వ్యాధి బయటకు కన్పించక పోవచ్చు.
హైపర్ ట్రోఫిక్ లైకేన్ ప్లానస్: ఈ రకం వ్యాధి వల్ల చర్మం దళసరిగా మారి విపరీత మైన దురద వస్తుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక  సమస్య. కాని దీని చికిత్స కష్టతరం.
అల్సరేటివ్ లైకేన్ ప్లానస్:  ఈ రకం ఎక్కువగా నోటి లోపల వస్తుంది. అంతే కాకుండా  పాదాలు మరియు కాలి వేళ్ళపై  పగుళ్ళ కన్పిస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి కాలి బ్రొటన వ్రేలు శాశ్వతంగా కోల్పోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు.
ఓరల్ లైకేన్ ప్లానస్: ఈ రకం వ్యాధి సుమారు 15 % శాతం కేసుల్లో కనపడుతుంది. ఈ రకం ముఖ్యముగా పొగాకు నమిలే వారిలో ఉంటుంది. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో పొగాకు వినియోగించే చోట ఈ రకం వ్యాధి ఎక్కువ. చాలా అరుదుగా ఈ రకం వ్యాధి నోటి నుండి గొంతు మరియు కడుపులోనికి వ్యాపిస్తుంది.
యాక్టినిక్ లైకేన్ ప్లానస్: ఈ రకం వ్యాధి దుస్తులు కప్పని భాగంలో పగుళ్ళు గా కన్పిస్తుంది. సాధారణంగా ఈ వ్యాధిని కాన్సర్ గా పొరబడే అవకాశం ఉంది.  ఈ వ్యాధి వేడి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో ఈ రకం వ్యాధి కన్పిస్తుంది.


Like it on Facebook, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Comments (0)

There are no comments posted here yet

Should physical punishments be given to school children?

There is a huge debate whether physical punishments should be given to school children or not and everyday we come across about this or that in the newspaper and medias that very often the students are punished and tortured by their teachers. There are a section of people who thinks that physical punishments should not be given to the scholl children and rather it should be dealth with by having a cool chat with the kids while there is another section of people who thinks that in some cases it becomes necessary. So this very poll is about the same and lets find out what the members of this site thinks about the same.

No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum 0 answer(s) and maximum 4 answer(s).
/polls/education/6141-should-physical-punishments-be-given-to-school-children.json?task=poll.vote
6141
radio
[{"id":"21148","title":"Sometimes it is necessary.","votes":"45","type":"x","order":"0","pct":35.71,"resources":[]},{"id":"21149","title":"It is an integral part of education and helps the students to become physically strong.","votes":"8","type":"x","order":"0","pct":6.35,"resources":[]},{"id":"21150","title":"It totally depends upon the type of offence committed by the students.","votes":"24","type":"x","order":"0","pct":19.05,"resources":[]},{"id":"21151","title":"Physical abuse is not good and I believe that teachers should try to speak with the students to sort this out like little adults.","votes":"49","type":"x","order":"0","pct":38.89,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
bottom 200
No married couple wants to end up getting divorced. It is not like they have planned for it. They try to put up with their partners for as long as they
Due to our modern lifestyle, we feel that digestion related disorders are a common problem. Thus, we neither give importance to them nor seek any help
The bond of marriage brings the two people together. Initially, everything may seem okay and both of them slowly start discovering each other in the journey.
What is Buffettology ? Warren Edward Buffett is an American business tycoon, hailed as the most successful investor of the Twentieth century. Forbes ranked
सामान्य तोर पर जब भी लोग जब भी बाजारों का आकलन मोहित होकर वाह
 Relation between Investor and trader Stock markets are always fluctuating always with many high and lows.At the very fluctuating time many trader
Some times ago very few investment instrument  were available in the market like high-grade bonds and high-grade preferred stock, FDs ,saving
In stock market there are many listed companies and many type of shares, but big question is how to find or select a good companies in very big sea like