Top Earners

1 suni51 56144.44
2 usha manohar 37444.33
3 Sandhya Rani 35706.95
4 rambabu 33800.52
5 Gulshan Kumar Ajmani 28039.45
6 Kalyani Nandurkar 26138.94

Recent Awards

1 johnewicks Member of the Week 25.00
2 Saika Mirza Member of the Week 25.00
3 simran Member of the Week 25.00
4 John Lewis Member of the Week 25.00
5 P.Bindu Member of the Week 50.00

Revenue Sharing (September)

1 rambabu 140.00
2 Mousumi Ghosh 140.00
3 Dwarakanathan 70.00
4 usha manohar 35.00
5 rambabu 210.00
6 Mousumi Ghosh 105.00
7 usha manohar 70.00
8 Gulshan Kumar Ajmani 70.00
9 vijay 35.00
10 Kalyani Nandurkar 35.00
11 Dwarakanathan 35.00
12 rambabu 144.00
13 Gulshan Kumar Ajmani 48.00
14 usha manohar 48.00
15 Abhijit Dnyaneshwar Bangal 48.00