Top Earners

1 suni51 56144.44
2 usha manohar 37119.33
3 Sandhya Rani 35706.95
4 rambabu 33800.52
5 Gulshan Kumar Ajmani 28039.45
6 Kalyani Nandurkar 26138.94

Recent Awards

1 anil Member of the Week 50.00
2 Deependra Tiwari Member of the Week 10.00
3 MG Singh Member of the Week 10.00
4 Somnath Basak Member of the Week 10.00
5 Saurav Banerjee Member of the Week 10.00

Revenue Sharing (September)

1 rambabu 140.00
2 Mousumi Ghosh 140.00
3 Dwarakanathan 70.00
4 usha manohar 35.00
5 rambabu 210.00
6 Mousumi Ghosh 105.00
7 usha manohar 70.00
8 Gulshan Kumar Ajmani 70.00
9 vijay 35.00
10 Kalyani Nandurkar 35.00
11 Dwarakanathan 35.00
12 rambabu 144.00
13 Gulshan Kumar Ajmani 48.00
14 usha manohar 48.00
15 Abhijit Dnyaneshwar Bangal 48.00