Top Earners

1 suni51 53714.44
2 Sandhya Rani 35656.95
3 usha manohar 34539.33
4 rambabu 33525.52
5 Gulshan Kumar Ajmani 27274.45
6 Kalyani Nandurkar 24878.94

Recent Awards

1 Sreematrana Top Voter of the Day 25.00
2 Sreematrana Member of the Week 50.00
3 MG Singh Member of the Week 25.00
4 usha manohar Member of the Week 25.00
5 Sheetal Kumar N Member of the Week 25.00

Revenue Sharing (September)

1 rambabu 140.00
2 Mousumi Ghosh 140.00
3 Dwarakanathan 70.00
4 usha manohar 35.00
5 rambabu 210.00
6 Mousumi Ghosh 105.00
7 usha manohar 70.00
8 Gulshan Kumar Ajmani 70.00
9 vijay 35.00
10 Kalyani Nandurkar 35.00
11 Dwarakanathan 35.00
12 rambabu 144.00
13 Gulshan Kumar Ajmani 48.00
14 usha manohar 48.00
15 Abhijit Dnyaneshwar Bangal 48.00