Top Earners

1 suni51 50864.44
2 Sandhya Rani 35656.95
3 usha manohar 30969.33
4 rambabu 29620.52
5 Gulshan Kumar Ajmani 26694.45
6 Kalyani Nandurkar 23108.94

Recent Awards

1 usha manohar Member of the Week 25.00
2 anil Member of the Week 25.00
3 Babu saroj Member of the Week 25.00
4 sadanand Member of the Week 25.00
5 rambabu Member of the Week 50.00

Revenue Sharing (September)

1 rambabu 140.00
2 Mousumi Ghosh 140.00
3 Dwarakanathan 70.00
4 usha manohar 35.00
5 rambabu 210.00
6 Mousumi Ghosh 105.00
7 usha manohar 70.00
8 Gulshan Kumar Ajmani 70.00
9 vijay 35.00
10 Kalyani Nandurkar 35.00
11 Dwarakanathan 35.00
12 rambabu 144.00
13 Gulshan Kumar Ajmani 48.00
14 usha manohar 48.00
15 Abhijit Dnyaneshwar Bangal 48.00