తేనే మరియు దాల్చిన చెక్క మన ఇంట్లో సామాన్యంగా దొరికేవి వీటి వాళ్ళ చాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయ్. వాటిలో కొన్ని తెలుసుకుందాం. గుండె జబ్బులు దూరం: దాల్చిన చెక్కని పొడిగా చేసుకొని తేనెలో కలుపుకొని మేతటి పేస్టు లాగా చేసుకొని బ్రెడ్ తో తీసుకోవచు. ఇలా...

Some Popular Myths about Food and Nutrition

When we look around we notice that most people these days are health conscious and watch what they eat. They are very careful in analysing and finding about what is good for them and what kind of diet needs to be avoided. Gyms and yoga centers are...

Food for improvement of Brain

The brain should be sharp to memorize what we study. The food which helps in improving the sharpness and concentration of the brain should be consumed. Apple: Anti-Oxidants are available in the apple fruit. These Anti-Oxidants will show their...

Bitter Gourd - Better Medicine

Bitter gourd looks like cucumber. But it is having ugly gourd like bumps all over in its peel. The name comes from its bitter property. Two varieties of bitter gourd are there. one is 20 cm long, and it is pale green in colour. The other bitter...

Never quit your breakfast

Teacher has been watching Anil for a few days. A feeling of tiredness in his eyes, not active in the school classes too. At first, she thought he may be suffering from some sort of illness. But when she noticed the same thing the next days also,...

Health Benefits Of Peaches

Peaches originated in China and these are highly consumed in USA. These are sweet fruits which everyone adores. These are filled with nutrients and proteins. Including peaches in your diet can give you many amazing health benefits in return. Here...

Healthy Food during Pregnancy

Pregnant women need good food for their better health. During pregnant she needs special dietary foods. Pregnant women can take balanced diet to maintain their health in a good condition. Not only during pregnancy, after pregnancy also women...

కార్న్ కర్రీ

కావాల్సిన పదార్దాలు ఉడికించిన కార్న్ గింజలు: ఒకటిన్నర కప్పు కొబ్బరి పాలు : 2 కప్పులు  కార్న్ ఫ్లోర్ : ఒక టీ స్పూను దాల్చిన చెక్క: 2 లవంగాలు: 2 యాలుకలు: 2 నిమ్మరసం : అర చెక్క ఉప్పు కావాల్సినంత పేస్టు కోసం కావాల్సిన...

Omelette For Breakfast

Omelette is a very food we will eat omelette in dinner but we can prefer this as a breakfast recipe also. This is so easy to make but also good for health. Omelette is made with Egg it contains white as it has many health benefits. The white which...

Reducing Vaginal Dryness By Eating

  Women of different ages experience vaginal dryness for a variety of reasons. For example menopause, stress at work, pregnancy and childbirth and even hormonal imbalance and improper diets. Excessive liquor and cigarettes also contribute, at time...

Belly Fat

Fat is something that spoils our overall appearance. It makes us restless It reduces our energy level It makes us feel out of place It puts us into embarrassing situatons. It spoils our self confidence It causes depression It makes us...

  ఆయ సీజన్లో దొరికే పండ్లు తీనడం ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇప్పుడు వర్ష కాలం వచ్చేసింది ఈ కాలంలో లబించే పండ్ల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ కాలంలో పీచేస్, లీచేస్ , రేగిపండ్లు , ఎండుద్రాక్ష, అత్తిపండ్లు, కివిపండ్లు మొదలగునవి ఉన్నవి. ఇప్పుడు ఒక్కోక దాని...

GREEN GRAM – Nutrition Food

GREEN GRAM – Nutrition Food Green Gram is one of the best nutrition gram which is available in India. Green Gram is cultivated in India from our ancient time. Thereafter It has been cultivated to south china, in-do-china. In last century...

కొబ్బరి ఉపయోగాలు

  ప్రతి పూజలో దీనిని వాడుతాం. దేవాలయానికి వెళ్ళేటప్పుడు తప్పనిసరిగా తీసుకువెళ్తాం. వివాహాలు, ఉత్చావాలు,పండుగలు , కొత్త వాహనాలు, కొత్త ఇల్లు- ఏ సందర్బంలోను కొబ్బరికాయను కోట్టాల్సిందే. దక్షిణ అసియాలో అనేక మతసంబందిత కార్యక్రమల్లో కొబ్బరికాయకు...

How to increase Life Of Foods

              Job holders do shopping in their weekends. Some of them do twice in a week or monthly. So storage of food is more importance for them. If they did not taken measures of food they may spoil and they will be no use after...

నెయ్యి దాని ఉపయొగలు

  నెయ్యి ఉత్పతి: నెయ్యి పాలనున్చి ఉత్పత్తి ఔతాది. ఎదైతె వెన్నద్వార తయారుచెయబడిందొ.వెన్న పాలడ్వా తయరారైంది.దీని బట్టి నెయ్యి ఉత్పత్తి అవు నున్చి గెద నున్చి ఆవును. కాని చల మండి నెయ్యి పాల నున్చి ఉత్పత్తి అవ్తంది అంటరు కాని అది సుద్ద...

Foods To Cure For Depression

Depression this is the word we are hearing now a days from many people. As this is busy life every one will fell stress which makes in to depression. There is some food which makes you feel free from depression. Ice creams, fast food, chips and...

How to reduce weight by burning extra calories?

  These days reducing weight have become a great issue for everyone as people want to reduce their weight easily and fast but don’t know how. And heavy weight is causing problem for them. When it comes to losing weight the first thing that comes...

Health benefits of Ice cream

  Every one likes eating Ice cream but when we think about our weight we must not eat that ice cream. There are many believes that many members think eating ice cream will destroy our teeth. And one main belief is when eating ice cream those...

  మనకు జ్వరం వచ్చినపుడు లేక నొప్పిగా ఉన్నప్పుడు ఎలాగైతే మందులు వాడతామో అలాగే ఆందోళన బాగా పెరిగినప్పుడు దానిని తగిన్చుకోవటానికి కొన్ని ఆహారాలు ఉన్నాయి. వాటినీ ఇప్పుడు చదివి తెలుసుకుందాం. బాదంపప్పు, నట్స్, వేరుశెనగపప్పు, జీడిపప్పు, పిస్తా...

Powered by CjBlog