మష్రూమ్ నూడిల్స్

  నూడిల్స్ అంటే ఇష్టపడని వారు ఎవరు ఉండరు. చాల తేలికగా అయిపోతాయీ తినటానికి చాల రుచిగా కూడా ఉంటాయి. వాటిని ఇప్పుడు ఎలా తయారుచేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. కావాల్సిన పదార్దాలు: ఉడికించిన నూడిల్స్- 2 కప్పులు మష్రూమ్- 1 ½ కప్పులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు- 1 ¼...

Masala Capsicum

  Ingredients: Capsicum – 5 Potatoes – 2 Green peas – 2 spoons Onions chop – 1 cup Turmeric powder – 1 Pinch Chili powder – 1 Pinch Garamasala – ¼ spoon Salt – according to taste. Oil – according to need Preparation...

Apple Oats Porridge

          Oats are really a good healthy food with lot of nutrients and vitamins. Breakfast must contain cereals which is a good idea for that type of food oats is the nice idea. Oats contains grains which will digest easily and also good for...

Summer pudeena specials and its benefits

 Most of the people have juices and drinks made of pudeena in summer season as it reduces heat in our body and give energy and freshness to us. Pudeena juice:   Ingredients for Pudeena juice: Pudeena leaves juice – 2 spoons Lime juice – 1...

  Pola Poli   Ingredients of Pola poli: Maida – ½ cup Rice powder – ½ cup Boiled and cooled milk – 2 Cups Dry coconut – 1 cup Sugar – 1 cup Putnala powder / roasted chick peas – ¼ cup Elachi powder / cardamom – ½ tea spoon Ghee –...

Chowk ki Nehree and Galawati Kebab recipes

  Ingredients of chauk ki nehree Sheep meat pieces – ½ kg Mustard seeds oil – 200g Green Elachi   - 30 g Green chili – 8 Badam – 20 Curd - 225g Elachi powder – 3g Cream – 120ml Pepper powder – little Coriander – 5g Preparation of...

Ingredients: Milk - 2 litres Ghee - 200g Kova - 400g Sugar - 300g Kaju - 200g Cardomon / Elachi powder - 200g Rice powder - 200g Preparation of Haradhaniya ki kheer / Kothimeera payasam: 1. Take milk in a bowl made of any material except...

Kaju ki Non

Ingredients of Kaju ki Non : Ghee - 100g Maida - 1kg Salt - According to taste Sugar - 10g Milk - 500ml Kaju - 200g Preparation of Kaju ki Non: 1. Boil the milk in a bowl and add sugar in it. 2. Then add kaju in it. 3. Now sieve maida...

Mango kalakanda

Ingredients for Mango kalakand: Mangoes - 3 Lemon juice - 3 spoons Milk - 2 litres Sugar - 3 cups Ghee - 2 Spoons Badam - 2 Spoons Pista - few Kaju - 10 Preparation of Mango kalakand: 1. Wash Mangoes thoroughly and peel the skin of...

Capsicum and sesame seeds curry

Ingredients of Capsicum and sesame seeds curry: Capsicum -3 Tomato -1 Oil - 8 spoons Tamarind puree - 2 spoons Salt - According to taste Chili powder - According to taste Coriander seeds powder - 3 Spoons sesame seeds - 1/4 cups coconut...

Tomato Paneer korma

Ingredients of Tomato Paneer Korma recipe: Oil - 4 Spoons Paneer - 200g Onions - 3 Salt - according to taste. Chili powder - according to taste Coriander seeds powder - 1 spoon Tomato puree - 1/4 cup Cream - 3 spoons Coriander - 1...

Lucknow biryani

Ingredients of Lucknow biryani: Mutton - 1kg Basmathi rice - 1 Kg (finely washed and soaked in water) Ghee - 200g Ginger Garlic - 50g Onions -2 Curd - 100g Chili powder - 1 tea spoon Lemon juice - 1 Milk - 200ml Saffron / Kumkuma puvvu -...

Sabudana halwa / Saggubiyyam halwa

  Sabudana halwa / Saggubiyyam halwa    Ingredients: Sabudana / saggu biyam – 1Cup Chopped jaggery – 4 cups Elachi powder – 1 Spoon Ghee – 2 Cups Kaju – 20 (fried) Preparation of SagguBiyyam halwa / Sabudana halwa  1.Soak sabudana / saggu...

chicken curry / Kodi kura

Ingredients for Chicken Curry / kodi kura Chicken - 1 1/2 kg Salt - According to taste Turmeric powder - 2 tea spoons Poppy seeds - 2 table spoons cloves - 6 Cinnamon - 2 inches piece Garlic - 1 petal Onions - 2 Big Coriander seeds powder...

Apple Badam Halwa

Ingredients: Apple - 4 Sugar - 3/4 cup Milk powder - 1 cup Elachi powder - 1 Spoon Ghee - 1/4 cup Badam - 1 Cup Safron food color - little Preparation of Apple badam Halwa: 1. Soak badam in hot water. 2. After 2 hours grind them finely...

Powders to have with food

  Every love to have something different to eat or to have the same thing in different manner. So here I am introducing you few powders which we can prepare very easily in our home itself.  Chili powder: Ingredients: Chana gram– 1...

Collection of Brown rice recipes

Today am going to introduce a collection of brown rice recipes which are really amazing in taste. I have prepared them in my home in past 10 days. Everyone loved them. so I wish you also try them and enjoy the taste. Thoota koora Biryani /...

My collection of Recipes

  American omelet     Ingredients:   Eggs – 2 Cold water – 3 spoons Corn flour – ½ spoons Pepper powder -1 Cup Ajinomoto – 1 pinch Onions – 1 Cup (Finely vertically chopped) Capsicum and carrot – both   ¼ cup Tomatoes -2 (finely chopped...

6 Amazing and Refreshing homemade cool drinks

  Summer is becoming hotter day by day. So our throats are becoming dry so soon and we are feeling thirsty very soon. The Ice creams and cool drinks can fulfill our thirsty for more time. So I am introducing homemade cool drinks which everyone...

Collection of Mango pickle/ Avakaya recipes

If we have food with mango pickle the taste will be amazing. If that pickle is newly prepared one means then the taste will be more amazing. The Mango pickle which we prepare and have it whole year can also prepare it in different ways. So let us...

Powered by CjBlog